Başörtüsü Meclis’te: Muhalefet önerge verdi AKP reddetti

RAM

New member
CHP ve DÜZGÜN Parti, TBMM’nin Anayasa Kurulu’nda görüşmeleri devam başörtüsü düzenlemesine ait AKP ve MHP’nin teklifine rağmen alternatif bir önerge sundu. Muhalefet, AKP teklifindeki “dini inanç” ibaresinin çıkarılmasını isterken, “Devlet hanımın başını örtmesini engellemek koşuluyla gerekli önlemleri alır” tabirini önerdi. Kelam konusu önerge AKP-MHP oyları ile reddedildi.

CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüne ait kanun teklifini gündeme getirmesinin akabinde AKP ve MHP milletvekillerince TBMM’ye sunulan, başörtüsüne anayasal garanti sağlayan ve aileye dair düzenleme içeren anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sürüyor. Altılı masa bu teklife karşı 5 Ocak’taki buluşmasında yeni bir anayasa teklifi sunma sonucu almıştı. Lakin bu adımdan vazgeçildi. Meclis’te kümesi bulunan CHP ve ÂLÂ Parti kurul görüşmelerinde ortak önerge vererek anayasa teklifinin revize edilmesini istedi.

Tek unsurda değişiklik istediler

AKP-MHP ortak teklifinde Anayasa’nın 24. hususuna, “Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu yahut özel kesim tarafınca sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması hiç bir bayanın başının örtülü yahut açık olması kuralına bağlanamaz. hiç bir bayan, dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve tahsil, çalışma, seçme seçilme siyasi faaliyette bulunma kamu hizmetlerine girme ile başka rastgele bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu yahut özel kesim tarafınca sunulan mal ve hizmetlerden faydalanmaktan hiç bir surette mahrum bırakılamaz. Bu niçinle kınanamaz, suçlanamaz ve rastgele bir ayrımcılığa tabi tutulamaz. Alınan yahut verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet kelam konusu olduğunda Devlet, fakat dini inancı sebebiyle bayanın başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiç bir surette engellememek koşuluyla gerekli önlemleri alabilir” eklemesi yapılıyor.

CHP ve UYGUN Parti’nin revize teklifinde, “dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve…” ibaresinin “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere” biçiminde değiştirilmesini istedi.

bir daha birebir önerge ile AKP ve MHP teklifinde yer alan, “Alınan yahut verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet kelam konusu olduğunda devlet, lakin dini inancı sebebiyle hanımın başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini, hiç bir surette engellememek kaidesiyle gerekli önlemleri alabilecek” biçimindeki son cümlesinin de çıkarılması istendi.

CHP ve YETERLİ Parti bu sözler yerine, “Alınan yahut verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet kelam konusu olduğunda ise devlet, bayanın başını örtmesini engellememek kuralıyla gerekli önlemleri alır” tarifinin konulmasını istedi.

“Kimse inancını ispatlamaya zorlanamaz”

CHP ve UYGUN Parti’nin değişiklik önergesinin öne sürülen sebebinde de, “Teklifimizle unsura eklenmesi öngörülen son fıkrada değişiklik öngörülerek inanç hürriyetinin tam ve kâmil olarak kapsanması amaçlanmıştır. Kişi hak ve hürriyetlerinin ayrılmaz bir kesimi olarak inanç hürriyetinin, tüm toplumsal kesitleri ihtiva etmesi hedeflenmektedir. Kimse inancını açıklamak ya da ispatlamak zorunda bırakılmamalıdır. Başörtüsünün dini inanca bağlanması, öbür birisine bunun dinin inanç çerçevesinde olup- olmadığı konusunda kıymetlendirme ya da yargılama yapmasına imkan verecektir. Bundan kaçınmak gerekir. Bu sebeple ‘Dini inanç’ ibaresine bağlı kalmaksızın tüm bayanların başını örtme ya da örtmeme özgürlüğü ve giysi tercihleri anayasal garanti altına alınmaktadır. bu biçimdece bir yandan başörtüsü üzerinden bayanların hiç bir baskı ya da dayatma ile karşılaşmamaları sağlanırken öbür yandan icra edilen kamusal nazaranvin gerektirdiği biçimde giyinme konusundaki tereddütler giderilmektedir. Bu vesile ile toplumda makul hizmetler için öngörülen kıyafetlerle ilgili olarak da başörtüsü tercihi ile ilgili bir engelleme olmaksızın bayanların kamusal misyonlarını ifa etmesi sağlanacaktır” tabirlerine yer verildi.

Önergeye ret gelince muhalefet ayrıldı

CHP ve GÜZEL Parti’nin sunduğu ortak önerge iktidar milletvekillerinin oyları ile Anayasa Kurulu’nda reddedildi. Bu gelişme üzerine ÂLÂ Parti ve CHP kuruldaki çalışmaları bıraktı ve ayrıldı.

İYİ Parti Küme Başkanvekili Erhan Usta, “Komisyonda kalmanın manası yoktur” derken, CHP Genel Lider Yardımcısı Bülent Tezcan, “Anayasa değişikliğinin 600 oyla Meclis’ten geçirilmesi için tarihi bir uzlaşma imkanı vardı. Önergemizi reddederek, başörtülü kardeşlerimizin sorununun kullanışlı gereç olmasını istemektesiniz. Bu saatten daha sonra bu oyunun modülü olmayacağız” dedi.

Söz konusu başörtüsüne dair düzenleme öneren 24. husus ile aileye dair 41. unsurda planlanan düzenleme Meclis’e sunulduğu biçimiyle Genel Kurul’a gelecek. Genel Heyet sürecinde de CHP ve Düzgün Parti’nin revize önergesi vermesi bekleniyor. Şayet bu önergede reddedilirse CHP ve Güzel Parti’nin teklife dair oy kullanmadan Genel Kurul’u terk etmesi yahut AKP-MHP teklifine “hayır” oyu vermesi bekleniyor.

Teklifte öbür ne var?

AKP ve MHP, başörtüsüne anayasal teminat getirilen ve ailenin bir daha tanımlandığı anayasa değişikliği teklifini 9 Aralık’ta Meclis’e sunmuştu. Teklife bakılırsa, Anayasa’nın 24. ve 41. unsurlarında değişiklik öngörülüyor. Teklifin başörtüsüne garanti getiren değişikliğe ait münasebet kısmında, evvelki devirlerde dini inancı niçiniyle başlarını örten bayanların haksızlığa uğradıkları lakin Anayasa ve kanunlara ters bu haksız yasakların kaldırıldığı tabir edilerek, “Türkiye’de başörtüsü yasağı ve bundan kaynaklanan rastgele bir hak mahrumiyeti yoktur. Fakat dini inancı sebebiyle başını örten ve kıyafet tercihinde bulunan bayanların yasal ve idari düzenlemeler yahut fiili uygulamalarla, insan onuruyla bağdaşmayan, Anayasa’ya alışılmamış, ayrımcı ve çağ dışı uygulamalara tekrar maruz bırakılmamaları gayesiyle Anayasal garanti getirilmektedir” denildi. AKP 24. unsurda değişikliğin yanı sıra ayrıyeten aileye dair de teklifte düzenleme öngörüyor.

Anayasa’nın 41. unsurunda değişiklik önnazarann düzenlemeye nazaran de, “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler içinde eşitliğe dayanır” sözü değiştirilerek, “eşler” ibaresinin sadece bir bayan ve bir erkek içinde kurulan evlilik birliğini kapsadığı belirtiliyor. Husus öne sürülen sebebinde, “Türk toplumunun temeli olan aile yapısını korumak ve aileye yönelik her türlü tehlike, tehdit, atak, çürüme ve sapkınlığa karşı önlem almanın devletin asli nazaranvleri içinde” olduğu kaydediliyor.

Referanduma masraf mi?

AKP, MHP ve BBP oyları ile yani 336 imza ile sunulan teklifin Meclis’ten geçmesi için en ay 400 milletvekilinin “evet” oyu gerekiyor. 360-400 aralığında ise referandum gündeme geliyor. CHP ve UYGUN Parti kendi teklifleri kabul edilmemesi halinde mevcut teklife “evet” demeyecek. HDP de oylamaya katılmayacak. Bu durumda teklif, 336-340 üzere bir oy aralığında kalacak ve yasalaşamadan gündemden düşmüş olacak. Teklife “evet” diyen milletvekili sayısı 360’ı aşarsa referanduma gidilebilecek.