Yahudilik nedir tarihi ?

Ethereum

Global Mod
Global Mod
Yahudilik Nedir Tarihi?

Yahudilik, dunya capnda yaklask 14 milyon insan tarafndan takip edilen ve tarihi yaklask 4000 yl oncesine kadar uzanan bir dini akmdr. Yahudilik, ikinci bin ylda Isa'nn ogretileri ve Hristiyanlk araclgyla gelismis ve ozellikle Avrupa'da yaygnlasmstr. Yahudilik, tek bir tanrya inanma, torann yol gostericiligi ve Israilin kutsal ulkesi olarak one ckan temel ozellikleri ile tanmlanr.

Yahudilikin Tarihi

Yahudilik, Tanr ile Ibraniler arasndaki antlasma ile baslad. Ibranilerin oncusu olan Ibrahim, Ismail ve Ishakn ogullarndan olusan 12 kabile, Yahudilikin temeli olan inanclar ve kurallar paylasyordu. Ibraniler, Tanrnn baz kurallarn izlemek ve Israilin kutsal topraklarnda yasamak uzere antlasmaya girdiler. Israil Krallgnn kurulmasndan sonra, Israilde Yahudi gelenegi ve kulturu gelisti.

Msrdan Cks ve Yahudi Inanclarnn Gelisimi

Yahudilikin tarihi, Msrdan cks ile devam ediyor. Ibraniler, Tanr tarafndan kurtarlan Israil ogullarndan olusan bir grup olarak, Msrdan ckt. Ibraniler, Kuduse gittikten sonra, Tanrnn onlara verdigi kurallar uyguladlar ve bu kurallar, daha sonra yazl olarak kaydedildi ve Yahudilikin temel kurallar olarak kabul edildi.

Yahudilikin Gelisimi ve Yaylmas

Yahudilik, Israil Krallgnn parcalanmas ile birlikte, Ibranilerin dunyaya yaylmas ile buyuk bir sekilde gelisti. Yahudiler, dunyann dort bir yanna yayld ve bu sayede Yahudilikin inanclar ve kurallar daha fazla kisi tarafndan kabul edildi.

Yahudilikin Gunumuzdeki Rolu

Yahudilik, gunumuzde dunyada cok sayda insan tarafndan takip edilen bir inanc sistemi olarak kabul edilmektedir. Yahudiler, Torann kutsal metni olan Tevratn emirlerini ve kurallarn takip ederek, Yahudi gelenegini yasamaya calsyorlar.