Parenteral Santral Venöz Periferik İntravenöz Besleme ?

semaver

Global Mod
Global Mod
Enteral beslenme normal buyume icin besinsel gereksinimleri karslamazsa, total parenteral beslenme (TPN) gerekir. Enteral beslenme daha fizyolojik, daha ucuz ve komplikasyonlan daha az oldugundan tercih edilir. Buyume icin enteral yolla yeterli besin saglanamazsa, hasta parenteral beslenme ile desteklenir. Baslca TPN indikasyonlan (1) Dogumsal gastrointestinal anomaliler, (2) Agr nekrozitan enterokolit, (3) Ksa barsak sendromu, (4) Enteral beslenmeye yant vermeyen inatc diyaredir. TPN travma, yank, malign hastalk, cogul organ yetersizligi ve agr infiamatuvar barsak hastalg bulunan hastalarda da yararldr.
Genellikle, once periferik venoz bir giris kullanlr; periferik yol kullanlmazsa santral bir yol aclarak TPN yaplr. Uzun sure TPN gereksinimi olan hastalarda, tedaviye baslamadan once santral venoz yol aclr. Birkac durum dsnda (or,, belirgin sv kstlamas), hem santral hem de periferik yoldan uygulanan TPN yeterli beslenme destegi saglanabilir. Intravenoz beslenme solusyonlan protein, kalori, elektrolii, vitamin, mineral (demir dsnda), eser elementler ve esansiyel yag asidi gereksinimlerinin tumunu karslar. Olgular cogunda demir eklenebilir ya da ayn verilebilir. Protein ds enerji karbonhidrat (dekstroz) ve %20 lipid emulsiyonlan ile saglanr.
Periferik intravenoz Besleme
9610-12 destroz ile %2-3 amino asit solusyonlara dayal periferik TPN buyuk cocuklar icin yaklask 0.8-2.0 gr protein/kg/24 st, gununde dogan ve buyuk bebekler icin 1.5-3.0 gr/kg/24 st, gununden once dogan bebeklerde 2.5-3.5 gr/kg/24 st protein saglar. Glukoz ve amino aside dayal solusyonlar kalori yogunlugu eriyigin osmolalitesi ile snrldr (9610 glukoz = 550 mOsm). Yogunlugu 600 mOsm/Lden daha yuksek eriyikler periferik verilerde flebite neden olur. Kalori yogunlugu yuksek, ancak lipid osmolaritesi dusuk emulsiyonlar genellikle esansiyel yag asiti eksikligini onlemek icin gereken.toplam.kalorinin 963-5 den daha fazlas kadar ek kalori saglar. Lipid infuzyon hz baslangcta 0.5-1.0 gr/kg/24 stdir ve daha sonra 2-4 gr/kg/24 ste cklr. Beslenmenin termik etkisi icin kalori harcamas yaplmadgndan, intravenoz kalori gereksinimi enteral gereksinime gore yaklask %10 daha azdr .
Santral Venoz Beslenme
Santral TPN ozellikle dekstroz yogunlugu yonunden periferik TPNden farkldr; periferik TPNdeki %10a karslk santral TPNde %20. Agr sv kstlamas ve/veya lipid tahammulsuzlugu olan dumdumlarda, %20-30a kadar dekstroz santral yoldan kullanlabilir. Cerrahi girisimle subklavian ya da juguler venin bir dalna silikon lastik kapl bir katater yerlestirilir, kateter subkutan olarak gogus on duvarnn ds janna yonlendirilir ve sag atrium icine superior vena cavaya dogru irilir. Santral venlerdeki kan akmnn yuksek olmas hiperosmolar solusyonlar riskini azaltr. Lipid infuzyonu kalori gereksinimini karslayacak sekilde kayarlanr; en az toplam kabrinin %3-5ini karslayacak miktarda en cok da 2-4 gr/kg/24 st olacak sekilde verilir. Protein (aminoasit), vitamin ve eser minerallerin alm hastaya gore degisir.
TPNnin etkinligi ve guvenirligi icin venoz giris yeri ve yerlesimi, sv ve elektrolit dengesi, buyume, metabolik yantn dikkatle izlenmesi gerekir. Laboratuvar incelemeleri kan glukozu, ure nitrojeni, kreatinin, kalsiyum, fosfor, magnezyum, bilirubin , albumin, karaciger enzimleri ve trigliserid olcumlerini kapsar. Bunlar TPNye baslamadan once ve infuzyon boyunca her hafta olculur. Serum trigliseritleri infuze edilen lipid miktar 2 gr/kg/24 st den kalori gereksinimine yetecek duzeye (3-4 gr/kg/24 st) ckarken dikkatle izlenmelidir.
TPN komplikasyonlan metabolik, teknik (katetere bagl) ya da infeksiyoz olarak snflandnlr. Uzun sure (> 2 hafta) TPN gereksinimi olan baz hastalarda hepotobiliyer islev bozuklugu gorulur. Kolestaz konjuge hiperbilirubinemi, hepatoselluler enzimlerde orta derecede arts ve nadiren geri donussuz karaciger yetersizligi ile birliktedir. Hepatobiliyer islev bozuklugunun patogenezinde birkac etkenin (aclk, toksik aminoasitler) sorumlu oldugu dusunulmekle birlikte bunlardan hicbiri esas olarak tanmlanamamaktadr. TPNye bagl kolestaz tans bir istisnadr; burada sepsis, yapsal anormallikler, arantitripsin eksikligi, kistik fibrozis, viral hepatit ve yenidogann metabolizma bozukluklan (galaktozemi, tirozinemi) gibi diger hperbilirubinemi nedenleri de dusunulmelidir. Kolestaz gelisirse TPN derhal kesilmeli ve enteral beslenmeye gecilmelidir. infeksiyonu onlemek icin, kateter yeri deneyimli personel tarafndan aseptik solusyonlarla temizlenir; sistem icine giristen kacnlr ve gerekirse steril teknikle yaplr.
Kucuk bebeklerde uzun sureli cnceral nazogastrik ya da parenteral beslenme, oral beslenme alskanlgnn gelisimini devre ds braktgnda davrans gelisiminde gecikmelere neden olabilir. Yalnc emzikler bu komplikasyonlan onleyebilir. Bebek emmeyi ya da yutmay ogrenmemisse, bebege bu islevlerin ogretilmesi icin ekip yakla m gerekir.
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
download udemy paid course for free
download lenevo firmware
Download Best WordPress Themes Free Download
free download udemy course